ประกันสุขภาพ Max Kids พร้อมดูแลตัวน้อยของคุณ สุขภาพก็ได้ เก็บออมก็มี
ประกันสุขภาพ Max Kids พร้อมดูแลตัวน้อยของคุณ สุขภาพก็ได้ เก็บออมก็มี

นัดเวลาติดต่อกลับ

ชื่อ-นามสกุล*
เบอร์โทร*
อีเมล*
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทจัดเก็บ ประมวลผล และสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ในอนาคต อ่านต่อ

ประกันสุขภาพ Max Kids พร้อมดูแลตัวน้อยของคุณ สุขภาพก็ได้ เก็บออมก็มี

ค่าห้องสูงสุดถึง 4,000 บาทต่อวัน* ค่าชดเชยยามนอนโรงพยาบาล สำหรับน้องสูงสุดถึง 1,000 บาทต่อวัน* แอดมิทด้วย โควิท-19 ก็คุ้มครอง อุ่นใจขึ้นด้วยความคุ้มครองสำหรับอุบัติเหตุ สูงสุดถึง 10,000 บาทต่อครั้ง ด้วยระยะออมสั้นเพียง 8 ปี แต่คุ้มครองชีวิตยาวนานถึง 18 ปี พร้อมด้วยเงินคืนต่อเนื่องทุกปี รวมสูงสุด กว่า 180%

อุ่นใจ
ด้วยค่าห้องสูงสุดถึง 4,000 บาทต่อวัน
คุ้มครองเพิ่ม
ค่าชดเชยเมื่อนอนในโรงพยาบาล สูงสุดถึง 1,000 บาทต่อวัน*
อุ่นใจ
ด้วยความคุ้มครองสำหรับอุบัติเหตุ สูงสุดถึง 10,000 บาทต่อครั้ง
รับเพิ่ม
กับเงินคืนทุกปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2-18
เก็บออมอย่างต่อเนื่อง
รวมเงินคืนตลอดสัญญา 180%**
มั่นใจต่อเนื่อง
ไม่ต้องชำระเบี้ยประกัน หากเกิดเหตุไม่คาดฝันกับผู้ชำระเบี้ย
 • อุ่นใจ
  ด้วยค่าห้องสูงสุดถึง 4,000 บาทต่อวัน
 • คุ้มครองเพิ่ม
  ค่าชดเชยเมื่อนอนในโรงพยาบาล สูงสุดถึง 1,000 บาทต่อวัน*
 • อุ่นใจ
  ด้วยความคุ้มครองสำหรับอุบัติเหตุ สูงสุดถึง 10,000 บาทต่อครั้ง
 • รับเพิ่ม
  กับเงินคืนทุกปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2-18
 • เก็บออมอย่างต่อเนื่อง
  รวมเงินคืนตลอดสัญญา 180%**
 • มั่นใจต่อเนื่อง
  ไม่ต้องชำระเบี้ยประกัน หากเกิดเหตุไม่คาดฝันกับผู้ชำระเบี้ย

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับประกัน คิง ไว Max Kids

ผ่อนชำระเบี้ยรายปีด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทย หรือ บัตรเครดิตกรุงไทย แบ่งจ่าย 0% นานสูงสุด 3 เดือน
ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-033-9000
หมายเหตุ* สำหรับการชำระเบี้ยประกันภัยในปีแรกเท่านั้น ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ผลประโยชน์การเก็บออม และความคุ้มครองชีวิต

ผลประโยชน์การประกันสุขภาพ

ความคุ้มครองในส่วนสุขภาพเมื่อต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล จากการบาดเจ็บด้วยอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลด้วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน

* ต่อวัน
** สำหรับการรักษาในแต่ละครั้ง
***ผลประโยชน์นี้เป็นส่วนหนึ่งของค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ

หมายเหตุ : ตารางนี้แสดงเพียงผลประโยชน์การประกันสุขภาพเบื้องต้น โปรดศึกษารายละเอียดผลประโยชน์เพิ่มเติมจากกรมธรรม์

ผลประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาลรายวัน

คุ้มครองเพิ่มเมื่อต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล จากการบาดเจ็บด้วยอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บ ด้วยค่าชดเชยรายวัน วันละ 1,000 บาท ตามจำนวนวันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล สูงสุดถึง 500 วัน ต่อการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง(อายุที่รับประกัน 6-55ปี)

ผลประโยชน์ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย สำหรับการยกเว้นเบี้ยประกันภัย

ความคุ้มครองพิเศษสำหรับผู้ชำระเบี้ยประกัน หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุจากอุบัติเหตุหรือโรคภัยไข้เจ็บ จนทำให้ผู้ชำระเบี้ยประกันเสียชีวิตหรือทุพลภาพถาวร น้องจะได้รับการยกเว้นเบี้ยประกันสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยหลักจนครบสัญญา

ตัวอย่างผลประโยชน์ความคุ้มครองสำหรับลูกค้าเพศหญิง อายุ 6 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 200,000 บาท (ไม่รวมเงินปันผล)
รายละเอียด จำนวนเงิน (บาท)
จำนวนเงินเอาประกันภัย 200,000
เบี้ยประกันรายปี 34,010
รวมชำระเบี้ยประกันภัย (34,010 x 8 ปี) 272,080
ผลประโยชน์กรณีมีชีวิต
รับเงินคืน 1 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ ที่ 2-9 (รวม 8 ครั้ง)
16,000
รับเงินคืน 2 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ ที่ 10-17 (รวม 8 ครั้ง)
32,000
รับเงินคืนครบกำหนดสัญญา 156% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 312,000
รวมผลประโยชน์เงินคืนตลอดสัญญา 360,000
อายุรับประกัน 1 เดือน 1 วัน - 65 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง 18 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 8 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 150,000 บาท
การชำระเบี้ยประกันภัย แบบรายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน, และรายเดือน
สัญญาเพิ่มเติมแนบ สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้ตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ

อัตราเบี้ยประกันภัยรายปีต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท

อัตราเบี้ยประกันสำหรับการเก็บออมและคุ้มครองชีวิต

อายุ (ปี) หญิง ชาย
1 เดือน 1 วัน - 20 170.05 170.05
21 - 35 170.05 171.95
36 - 40 171 172.9
41 - 45 171.95 174.8
46 - 50 172.9 176.7
51 - 55 175.75 181.45
56 - 60 180.5 187.15
61 - 65 189.05 196.65

อัตราเบี้ยประกันภัยรายปีต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท

หมายเหตุ:

*เงินปันผลนี้ จะได้รับจากการจัดสรรของบริษัท ตามผลการดำเนินงานของบริษัทในปีก่อนหน้านั้น โดยบริษัทจะกำหนดให้ปีละครั้ง หลังจากการอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท และจะทำการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) ในรอบปีกรมธรรม์ถัดไป เงินปันผลนี้เป็นผลประโยชน์ที่ไม่รับรองการจ่ายในแต่ละปี
**เบี้ยประกันชีวิต (กรมธรรม์ประกันภัยหลัก) สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท (ภายใต้กฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร)

ที่ปรึกษาด้านแผนการเงินและบริหารความสัมพันธ์

 • วิชา วิชาชัย
  นาย วิชา วิชาชัย
  ใบอนุญาตเลขที่ : 6101046039
  "ยินดีให้บริการข้อมูลซึ่งย่อยแล้วเข้าใจง่าย และจะพูดแต่ความจริงเท่านั้นครับ"
 • สุภาพร แสงใส
  นางสาว สุภาพร แสงใส
  ใบอนุญาตเลขที่ : 6101063266
  "ยินดีให้คำปรึกษา วางแผนอนาคตที่สดใส ใส่ใจเหมือนคนในครอบครัวค่ะ"
 • อนิรุทธ์ ณรงค์ฤทธิเดช
  นาย อนิรุทธ์ ณรงค์ฤทธิเดช
  ใบอนุญาตเลขที่ : 6101063265
  "ยินดีให้คำปรึกษา เพื่อความคุ้มครอง และผลประโยชน์ที่ดีที่สุดครับ"
นัดเวลา
ติดต่อกลับ
นัดเวลา
ติดต่อกลับ
KWI ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่