คิง ไว พรีเมียร์ โปรเทคชั่น 90/15 (มีเงินปันผล)
คิง ไว พรีเมียร์ โปรเทคชั่น 90/15 (มีเงินปันผล)

นัดเวลาติดต่อกลับ

ชื่อ-นามสกุล*
เบอร์โทร*
อีเมล*
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทจัดเก็บ ประมวลผล และสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ในอนาคต อ่านต่อ

คิง ไว พรีเมียร์ โปรเทคชั่น 90/15 (มีเงินปันผล)

เลือกให้ทุกช่วงชีวิต...เต็มไปด้วยความอุ่นใจ ด้วยผลประโยชน์และความคุ้มครองที่คุณเองเลือกได้

ทุนสำรอง หรือ กองมรดกให้ลูกหลาน
ด้วยเงินครบกำหนดสัญญา 100%* สิ้นปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 90 ปี
หลักประกันความคุ้มครองตัวคุณ... และคนที่คุณรัก
คุ้มครองการเสียชีวิต ตลอดอายุสัญญา 100% *
ความมั่นคงทางการเงินอีกระดับสำหรับคุณ
รับเงินปันผล* ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 จนถึงสิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุ 90 ปี
ความมั่นคงทางการเงินอีกระดับสำหรับคุณ
รับเงินปันผล* ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 จนถึงสิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุ 90 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย
เริ่มต้นสูงถึง 300,000 บาท
รับสิทธิหักลดหย่อนภาษี
สูงสุดถึง 100,000 บาทต่อปี ***
 • ทุนสำรอง หรือ กองมรดกให้ลูกหลาน
  ด้วยเงินครบกำหนดสัญญา 100%* สิ้นปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 90 ปี
 • หลักประกันความคุ้มครองตัวคุณ... และคนที่คุณรัก
  คุ้มครองการเสียชีวิต ตลอดอายุสัญญา 100% *
 • ความมั่นคงทางการเงินอีกระดับสำหรับคุณ
  รับเงินปันผล* ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 จนถึงสิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุ 90 ปี
 • ชำระเบี้ยสั้น
  แต่คุ้มครองยาวถึงอายุ 90 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย
  เริ่มต้นสูงถึง 300,000 บาท
 • รับสิทธิหักลดหย่อนภาษี
  สูงสุดถึง 100,000 บาทต่อปี ***

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับประกันแมนูไลฟ์ พรีเมียร์ โปรเทคชั่น 90/15 (มีเงินปันผล)

ผ่อนชำระเบี้ยรายปีด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทย หรือ บัตรเครดิตกรุงไทย แบ่งจ่าย 0% นานสูงสุด 3 เดือน
ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-033-9000
หมายเหตุ* สำหรับการชำระเบี้ยประกันภัยในปีแรกเท่านั้น ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ผลประโยชน์การเก็บออม และความคุ้มครองชีวิต

* เงินปันผลนี้ จะได้รับจากการจัดสรรของบริษัท ตามผลการดำเนินงานของบริษัทในปีก่อนหน้านั้น โดยบริษัทจะกำหนดให้ปีละครั้ง หลังจากการอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท และจะทำการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) ในรอบปีกรมธรรม์ถัดไป เงินปันผลนี้เป็นผลประโยชน์ที่ไม่รับรองการจ่ายในแต่ละปี

อายุรับประกัน 1 เดือน 1 วัน - 65 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี
การชำระเบี้ยประกันภัย แบบรายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน, และรายเดือน
สัญญาเพิ่มเติมแนบ สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้ตามกฎเกณฑ์
สัญญาเพิ่มเติมแนบ สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้ตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ

อัตราเบี้ยประกันภัยรายปีต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท

อัตราเบี้ยประกันสำหรับการเก็บออมและคุ้มครองชีวิต

อายุ (ปี) หญิง ชาย
1 เดือน 1 วัน - 20 87.73 87.73
21 - 35 88.00 89.24
36 - 40 88.62 90.45
41 - 45 89.21 91.65
46 - 50 90.44 93.64
51 - 55 92.82 97.21
56 - 60 97.16 99.00
61 - 65 99.00 99.00

อัตราเบี้ยประกันภัยรายปีต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท

หมายเหตุ:

*เงินปันผลนี้ จะได้รับจากการจัดสรรของบริษัท ตามผลการดำเนินงานของบริษัทในปีก่อนหน้านั้น โดยบริษัทจะกำหนดให้ปีละครั้ง หลังจากการอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท และจะทำการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) ในรอบปีกรมธรรม์ถัดไป เงินปันผลนี้เป็นผลประโยชน์ที่ไม่รับรองการจ่ายในแต่ละปี
**เบี้ยประกันชีวิต (กรมธรรม์ประกันภัยหลัก) สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท (ภายใต้กฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร)

ที่ปรึกษาด้านแผนการเงินและบริหารความสัมพันธ์

 • วิชา วิชาชัย
  นาย วิชา วิชาชัย
  ใบอนุญาตเลขที่ : 6101046039
  "ยินดีให้บริการข้อมูลซึ่งย่อยแล้วเข้าใจง่าย และจะพูดแต่ความจริงเท่านั้นครับ"
 • สุภาพร แสงใส
  นางสาว สุภาพร แสงใส
  ใบอนุญาตเลขที่ : 6101063266
  "ยินดีให้คำปรึกษา วางแผนอนาคตที่สดใส ใส่ใจเหมือนคนในครอบครัวค่ะ"
 • อนิรุทธ์ ณรงค์ฤทธิเดช
  นาย อนิรุทธ์ ณรงค์ฤทธิเดช
  ใบอนุญาตเลขที่ : 6101063265
  "ยินดีให้คำปรึกษา เพื่อความคุ้มครอง และผลประโยชน์ที่ดีที่สุดครับ"
นัดเวลา
ติดต่อกลับ
นัดเวลา
ติดต่อกลับ
KWI ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่