TH
TH EN
x

รวมแหล่งเงินออมสำหรับมือใหม่หัดออม มีอะไรบ้าง

ใครที่กำลังวางแผนออมเงิน แต่ยังไม่รู้ว่าควรเลือกออมเงินช่องทางไหนดี  วันนี้ KWI Life Insurance รวบรวมแหล่งออมเงินเพื่อเพิ่มรายได้มาให้คุณได้เลือกออมเงินกัน ช่องทางแบบไหนบ้างที่เหมาะกับความต้องการของคุณ การออมเงินแต่ละแบบมีจุดเด่นที่แตกต่างกันกันอย่างไร และแต่ละช่องทางการออมเงินนั้นมีข้อจำกัดอะไรบ้างที่คุณไม่รู้ ดูได้ที่โพสต์นี้เลย

ที่มาข้อมูล : krungsri.com

บัญชีเงินฝากดิจิทัล

เป็นบัญชีออมทรัพย์ที่ไม่มีสมุดคู่ฝาก ให้ดอกเบี้ยเยอะกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป และไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชี นอกจากนี้ยังสามารถเปิดบัญชีและทำธุรกรรมฝาก ถอน โอน ผ่านระบบออนไลน์ได้ทั้งหมด ทำให้เกิดความสะดวกสบาย ไม่ต้องไปทำธุรกรรมถึงสาขาธนาคาร 

ข้อจำกัดของบัญชีเงินฝากดิจิทัล คือ ส่วนใหญ่มักจะมีการจำกัดวงเงินฝากที่จะได้ดอกเบี้ยสูงสุด เช่น วงเงินฝากไม่เกิน 1 แสนบาท จะได้ดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี หากฝากเกินกว่านั้นก็จะคิดดอกเบี้ยแบบขั้นบันได 

เหมาะกับ

- คนที่ต้องการสภาพคล่องสูง เนื่องจากบัญชีเงินฝากดิจิทัลสามารถฝาก-ถอน-โอนได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

- คนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำและต้องการรักษาเงินต้น


บัญชีเงินฝากปลอดภาษี

เป็นเงินฝากประเภทฝากประจำ โดยจะต้องฝากเงินเข้าธนาคารทุกเดือน เดือนละเท่าๆ กัน ต่อเนื่องจนถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งระยะเวลาฝากมีตั้งแต่ 24 เดือน, 36 เดือน และ 48 เดือน (ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร) และดอกเบี้ยที่ได้รับก็ไม่ต้องเสียภาษี ต่างจากบัญชีเงินฝากประจำทั่วไปที่ต้องเสียภาษี 15% ของดอกเบี้ยที่ได้รับ 

ข้อจำกัดของบัญชีเงินฝากปลอดภาษี คือ ต้องฝากเงินต่อเนื่องทุกเดือน จะได้รับดอกเบี้ยเมื่อฝากครบกำหนดเท่านั้น หากถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนดก็มีโอกาสที่จะไม่ได้รับดอกเบี้ยตามที่แจ้งไว้ 

เหมาะกับ

- คนที่ต้องการสร้างวินัยในการออมเงิน 

- คนที่สนใจทยอยฝากเงินต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน และไม่มีความจำเป็นต้องถอนเงินก้อนนี้ไปใช้ก่อนครบกำหนด 

- คนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำและต้องการรักษาเงินต้น


กองทุนรวมตลาดเงิน

เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งที่ลงทุนในเงินฝาก และ/หรือ ตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ ทั้งในไทยและต่างประเทศที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี มีความมั่นคงสูงและมีความผันผวนด้านราคาต่ำ เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล เป็นต้น โดยกองทุนรวมตลาดเงินถือเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงในระดับต่ำมาก ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 0.2 - 1.5% ต่อปี (ขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ที่กองทุนนั้นไปลงทุน) สามารถซื้อขายกองทุนได้ทุกวันทำการ เมื่อขายกองทุนก็จะได้ทั้งเงินต้นและผลตอบแทน ไม่ต้องรอรอบจ่ายดอกเบี้ยเหมือนบัญชีเงินฝาก 

ข้อจำกัดของกองทุนรวมตลาดเงิน คือ เมื่อเราขายกองทุนรวมตลาดเงินก็จะได้รับเงินในวันทำการถัดไป และแม้ว่าจะเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำมาก แต่ก็มีโอกาสขาดทุนได้เช่นกัน 

เหมาะกับ

- คนที่เข้าใจในเรื่องการลงทุน และรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ 

- คนที่ต้องการสภาพคล่องทางการเงิน 

- คนที่มีระยะเวลาออมเงินสั้น ๆ เช่น คนใกล้เกษียณ 

- คนที่ต้องการพักเงินระยะสั้นเพื่อรอจังหวะลงทุน


กองทุนรวมตราสารหนี้

เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งที่ลงทุนในตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล และหุ้นกู้ โดยตราสารหนี้เป็นสินทรัพย์การลงทุนที่นักลงทุนจะอยู่ในสถานะผู้ปล่อยกู้หรือเจ้าหนี้แก่รัฐหรือบริษัทที่เป็นคนออกตราสาร จะได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในรูปของอัตราดอกเบี้ย ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 1.5 - 3% ต่อปี (ขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นไปลงทุน) สามารถซื้อขายกองทุนได้ทุกวันทำการเช่นกัน เมื่อขายกองทุนก็จะได้ทั้งเงินต้นพร้อมผลตอบแทน ณ วันที่ขาย 

ข้อจำกัดของกองทุนรวมตราสารหนี้ คือ เมื่อเราขายกองทุนรวมตราสารหนี้ก็จะได้รับเงินในอีก 2-3 วันทำการถัดไป (T+2 หรือ T+3) และมีโอกาสขาดทุนได้จากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ แต่โอกาสเกิดขึ้นน้อย เนื่องจากผู้จัดการกองทุนมักจะเลือกตราสารหนี้ Credit Rating ระดับ Investment Grade 

เหมาะกับ

- คนที่เข้าใจในเรื่องการลงทุน และรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ 

- คนที่ต้องการสภาพคล่องทางการเงิน 

- คนที่ต้องการผลตอบแทนมากขึ้น 

- คนที่มีเวลาออมระยะสั้น ประมาณ 1 - 2 ปี หรือมากกว่านั้น เนื่องจากกองทุนรวมตราสารหนี้มีความผันผวนของราคาในบางวัน


ประกันบำนาญ 

เป็นประกันชีวิตรูปแบบหนึ่งที่เน้นการออมเงินเพื่อการเกษียณ โดยต้องชำระเบี้ยประกันตามระยะเวลาที่กรมธรรม์ระบุ และจะได้รับเงินบำนาญเป็นรายงวดเมื่อเกษียณอายุ เช่น อายุ 55 หรือ 60 ปี ไปจนถึงอายุสูงสุดที่กรมธรรม์ระบุุไว้ ซึ่งสามารถกำหนดได้เองว่าต้องการเงินในแต่ละงวดเท่าไหร่ เพื่อนำไปใช้ในช่วงหลังเกษียณ และตลอดระยะเวลาของสัญญาทั้งก่อนและหลังเกษียณก็จะได้รับการคุ้มครองชีวิตด้วย นอกจากนี้ สามารถนำค่าเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาท 

ข้อจำกัดของประกันบำนาญ คือ ต้องจ่ายเบี้ยครบก่อนจึงจะได้รับเงินบำนาญ ไม่สามารถถอนเงินออกมาได้ทันที เว้นแต่จะขอเวนคืนกรมธรรม์ 

เหมาะกับ 

- คนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำและต้องการผลตอบแทนแน่นอน 

- คนที่ต้องการสร้างวินัยในการออมเงิน 

- คนที่อยากมีเงินไว้ใช้ยามเกษียณ หรือต้องการวางแผนเกษียณ


ประกันออมทรัพย์ 

เป็นประกันออมทรัพย์ที่เน้นการออมเงิน พร้อมได้รับการคุ้มครองชีวิต เมื่อเราจ่ายเบี้ยประกันครบตามระยะเวลาที่ระบุในกรมธรรม์ บริษัทประกันชีวิตก็จะจ่ายเงินคืนให้ ซึ่งผลตอบแทนของประกันชีวิตมีการันตีว่าจะได้เงินคืนจำนวนเท่าไหร่และไม่ต้องเสียภาษี ส่วนระยะเวลาจ่ายชำระเบี้ยและครบกำหนดสัญญาทั้งระยะสั้นและระยะยาว

ข้อจำกัดของประกันสะสมทรัพย์ คือ สภาพคล่องน้อยกว่าการฝากเงิน ถ้าเราจำเป็นต้องใช้เงินจะไม่สามารถถอนเงินออกมาได้ทันที แต่สามารถเวนคืนกรมธรรม์หรือขอยกเลิกกรมธรรม์ เพื่อรับเงินสดจากบริษัทประกันชีวิตได้ โดยเงินที่ได้รับเวนคืนมักจะน้อยกว่าค่าเบี้ยที่จ่ายไป และส่วนใหญ่แล้วผู้เอาประกันจะขอเวนคืนได้ในปีกรมธรรม์ที่ 2 หรือ 3 ขึ้นไป โดยจะถือว่าสิ้นสุดสัญญาและไม่มีความคุ้มครองชีวิตอีกต่อไป 

เหมาะกับ 

- คนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำและต้องการผลตอบแทนแน่นอน 

- คนที่ต้องการสร้างวินัยในการออมเงินในระยะยาว พร้อมได้รับการคุ้มครองชีวิต 

- คนที่ต้องการความมั่นคงในชีวิตให้กับคนข้างหลัง 

- คนที่ต้องการลดหย่อนภาษี


ประกันออมทรัพย์ ออมคุ้มสุด 3/1 ทางเลือกออมเงิน ที่เหมาะกับทุกคน

ประกันออมทรัพย์ ออมคุ้มสุด 3/1 ทางเลือกใหม่ที่เหมาะสำหรับคนอยากเริ่มต้นการออมเงินรวมถึง คนทุกเพศ ทุกวัย ตอบโจทย์ทุกรูปแบบชีวิต  ออมสั้นจ่ายเบี้ยประกันครั้งเดียว คุ้มครองยาว 3 ปี พร้อมเงินคืนก้อนโตในปีสุดท้าย พร้อมเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 5,000 บาท สูงสุดถึง 1 ล้านบาท คุ้มสุดสุด ให้ผลประโยชน์แบบการันตีตลอดสัญญารวมสูงถึง 108% ของทุนประกัน คุ้มครองชีวิต 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ซื้อง่ายผ่านออนไลน์หรือตัวแทนได้เลย

สนใจดูรายละเอียด ออมคุ้มสุด 3/1 คลิก : https://www.kwilife.com/aks-3-1 

สอบถามข้อมูลประกันเพิ่มเติมโทร : 02-033-9000  (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 – 19.00 น.)

*โปรดทำความเข้าใจความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

KWI Life ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่