TH
TH EN
x

แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิ ลดหย่อนภาษี จากเบี้ยประกันสุขภาพ

แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิ ลดหย่อนภาษี จากเบี้ยประกัน
บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมเสมอในการความคุ้มครองและดูแลท่านด้วยบริการจากใจของเรา

เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้ในส่วนเบี้ยประกันสุขภาพ ตามประกาศของกรมสรรพากร ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ ในการยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยต่อกรมสรรพากร ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กรมสรรพากรกำหนด เพื่อใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับปีภาษี 2566 เป็นต้นไป ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2567 ในกรณีที่ท่านไม่ได้แจ้งความประสงค์ยินยอมในการนำส่งและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยต่อกรมสรรพากร ท่านจะไม่สามารถนำเบี้ยประกันภัยดังกล่าวไปใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีได้

ขั้นตอนสำหรับการแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศของกรมสรรพากร

1

กรอกเอกสาร แบบแจ้งความประสงค์การใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้และให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการเปิดเผยข้อมูลต่อกรมสรรพากร คลิกเพื่อดาวน์โหลด

2

จัดส่งเอกสารที่กรอกสมบูรณ์มาที่ Email : KWiLifeservice@kwiasia.com

เพื่อให้ท่านสามารถใช้สิทธิขอลดหย่อนภาษีสำหรับปีภาษี 2566 โปรดจัดส่งเอกสารภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์บริการลูกค้า 02-033-9000 ในวันและเวลาทำการ
KWI Life ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่