TH
TH EN
x

รวม Soft Skill ที่ต้องใช้ในปี 2023

Soft Skills เป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อการทำงานในปี 2023 และอนาคตต่อจากนี้ งานวิจัยล่าสุดบอกว่า ‘ความมานะอุตสาหะ’ ถือเป็นซอฟต์สกิลที่สำคัญที่สุดหากได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก วันนี้เราจะมาพูดถึง ภาพรวมของ Soft Skill ในอนาคตที่ตลาดต้องการ ทักษะการทำงานอะไรที่องค์กรตามหากันมากที่สุด และอาชีพอะไรที่ทำรายได้สูงแต่มีความเครียดต่ำ จะมีอะไรบ้าง 

ที่มาของข้อมูล : thestandard.co , thegrowthmaster.com

Soft Skills คืออะไร?

Soft Skills คือ ความสามารถด้านอารมณ์ การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม และการพัฒนาตนเอง ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสติปัญญาแต่ละด้านยกตัวอย่างเช่น

-EQ (Emotional Quotient) คือความฉลาดทางอารมณ์ สามารถควบคุมหรือยับยั้งการแสดงออกได้เหมาะสมกับสถานการณ์ เข้าใจความรู้สึกตนเองและผู้อื่น

-AQ (Adversity Quotient) คือความฉลาดในการแก้ไขปัญหา สามารถเผชิญหน้ากับปัญหาพร้อมหาทางแก้ไข ควบคุมสถานการณ์และปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันได้ดี

-CQ (Creativity Quotient) คือความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตนาการที่ยืดหยุ่น คอยปรับเปลี่ยนประยุกต์แนวคิด และชอบหาวิธีการใหม่ ๆ 

-SQ (Social Quotient) คือความฉลาดทางสังคม สามารถที่จะปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่น เห็นแก่ส่วนรวม ไม่เปรียบเทียบหรือมีความคิดที่กดคนอื่นให้ต่ำลง และเปิดใจยอมรับความแตกต่าง

20 ทักษะในการทำงานที่องค์กรตามหามากที่สุด

1. การบริการลูกค้า (Customer Service)

2. การขาย (Sale)

3. การทำบัญชี (Accounting)

4. การพัฒนาธุรกิจ (Business Development)

5. การตลาด (Marketing)

6. ความเป็นผู้นำ (Leadership)

7. การสื่อสาร (Communication)

8. การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)

9. การบริหารการขาย (Sales Management)

10. การแก้ปัญหา (Problem Solving)

11. การจัดการ (Management)

12. การเงิน (Finance)

13. สื่อสารออนไลน์ (Social Media)

14. การขายและการตลาด (Sale & Marketing)

15. การบริหารเวลา (Time Management)

16. การวิเคราะห์การเงิน (Financial Analysis)

17. วิศวกรรม (Engineering)

18. การวางกลยุทธ์ (Strategy)

19. การตลาดผ่านสื่อออนไลน์ (Social Media Marketing)

20. SQL (Structured Query Language)

10 อาชีพรายได้งาม ความเครียดต่ำ

1. นักวัสดุศาสตร์ ( Material Scientist) - มีหน้าที่ในการวิจัยและหาแนวทางในการผสมผสาน และดึงเอาจุดเด่นของวัสดุต่างๆ ออกมาใช้ประโยชน์ 

2. นักวิเคราะห์ด้านธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence Analyst) - ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ การเงิน เศรษฐกิจ เพื่อนำมาประมวลผลและให้คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจและตัดสินใจทางธุรกิจ 

3. นักเทคโนโลยีสำรวจระยะไกล (Remote Sensing Scientist/ Technologist) - ทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากการรวบรวมด้วยเทคโนโลยีทางอากาศหรือดาวเทียม เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น การวางผังเมือง การบริหารจัดการทรัพยากร  

4. อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ (Economics Professor) - ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ให้แก่นักศึกษา 

5. นักวิศวกรเคมี (Chemical Engineer) - ทำหน้าที่ออกแบบโรงงานในอุตสากรรมเคมีทั้งในส่วนของอุปกรณ์ และกระบวนการผลิตเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย 

6. นักเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ( Environmental Economist) - ทำหน้าที่วิจัยประเด็นทางเศรษฐกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 

7. นักคณิตศาสตร์ (Mathematician) - ทำหน้าที่ปรับใช้ทฤษฏีทางวิทยาศาสตร์มาช่วยแก้ปัญหาทางธุรกิจ วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ จัดทำงานวิจัย 

8. ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงพื้นที่ (Brownfield Redevelopment Specialist and Site Manager ) - ทำหน้าที่วางแผนและปรับปรุงพื้นที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว/ เสื่อมสภาพ โดยใช้ทรัพยากรที่มีให้สอดคล้องกับกฏหมายด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานต่างๆ  

9. ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำ ( Water Resource Specialist) - ทำหน้าที่ออกแบบและควบคุมโครงการให้เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการน้ำ

10. นักฟิสิกส์ (Physicist) - ทำหน้าที่จัดทำวิจัยเกี่ยวกับปรากฏการณ์ด้านฟิสิกส์ วิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล พัฒนาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ค้นพบ

Skill เพิ่มยิ่งเสริมโอกาสสร้างรายได้ วางแผนเก็บออมพร้อมคุ้มครองชีวิตแบบคุ้มๆ

การทำงานในยุคใหม่อาจจะต้องผสมผสานทักษะหลายๆ ด้าน จึงจะสามารถช่วยให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน การใช้ชีวิต สำหรับใครที่อยากเก่ง Soft Skills ในด้านต่าง ๆ แนะนำให้ฝึกฝนเยอะ ๆ ก็จะยิ่งทำได้ดีขึ้น ถ้าทุกคนตั้งใจก็จะประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก หากมีสกิลที่ดีก็จะเป็นการต่อยอดและสร้างเงิน และเริ่มการออมเพื่อใช้อนาคต กับออมคุ้มคุ้ม Extra ออมสั้น 5 ปี คุ้มครองยาวนานถึง 10 ปี ประกันออมทรัพย์ที่คืนคุ้ม ด้วยผลตอบแทนสูง เพิ่มความมั่นใจว่าชีวิตไม่ลำบาก มีอนาคตที่ดีไปจนถึงวัยเกษียณได้อย่างไม่ต้องกังวล

สนใจดูรายละเอียด ออมคุ้มคุ้ม Extra คลิก : https://www.kwilife.com/endowment

สอบถามข้อมูลประกันเพิ่มเติมโทร : 02-033-9000 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 – 19.00 น.)

*โปรดทำความเข้าใจความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

KWI Life ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่