TH
TH EN
x

นัดเวลาติดต่อกลับ

ชื่อ-นามสกุล*
เบอร์โทร*
อีเมล*
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทจัดเก็บ ประมวลผล และสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ในอนาคต อ่านต่อ

ประกันออมทรัพย์ คุ้มเต็ม MAX 3/2

ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ ที่ให้คุณคุ้มคุ้มคุ้ม ด้วยความคุ้มครองและการเก็บออมระยะสั้นเพียงแค่ 2 ปีแต่คุ้มครองยาวถึง 3 ปีการันตีด้วยผลตอบแทนคืนทุกปี รวมสูงถึง 213% ของทุนประกัน

ออมสั้นสั้น 2 ปี
คุ้มครองถึง 3 ปี
ออมคุ้มกว่า
ด้วยเงินคืนทุกปี รวมสูงสุดถึง 213%
คุ้มครองชีวิต
ตลอดสัญญา 105% ของเบี้ยประกันที่ชำระมา
รับเบี้ยประกันคืนทั้งหมด
พร้อมผลประโยชน์เพิ่ม 5% ของทุนประกัน ในสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 3 เมื่อชำระเบี้ยประกันครบ
 • ออมสั้นสั้น 2 ปี
  คุ้มครองถึง 3 ปี
 • ออมคุ้มกว่า
  ด้วยเงินคืนทุกปี รวมสูงสุดถึง 213%
 • คุ้มครองชีวิต
  ตลอดสัญญา 105% ของเบี้ยประกันที่ชำระมา
 • รับเบี้ยประกันคืนทั้งหมด
  พร้อมผลประโยชน์เพิ่ม 5% ของทุนประกัน ในสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 3 เมื่อชำระเบี้ยประกันครบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • คุ้มเต็ม MAX ออมสั้น 2 ปี คุ้มครองยาว 3 ปี พร้อมเงินคืนก้อนโตในปีสุดท้าย
 • คุ้มคุ้มคุ้ม ให้ผลประโยชน์แบบการันตีตลอดสัญญาสูงถึง 213% ของทุนประกัน
 • รับเงินคืน 3% ของทุนประกัน สิ้นปีกรมธรรม์ที่หนึ่ง 5% ของทุนประกัน สิ้นปีกรมธรรม์ที่สอง
 • รับเบี้ยประกันคืนทั้งหมดพร้อมผลประโยชน์เพิ่ม 5% ในสิ้นปีกรมธรรม์ที่สาม เมื่อชำระเบี้ยประกันครบ
 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิต 105% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • ซื้อง่ายโทร 02-033-9000


อายุที่รับประกันภัย 1 เดือน 1 วัน – 70 ปี
อัตราเบี้ยประกันภัย 1,000 บาทต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท
เท่ากันทุกเพศ ทุกอายุ เบี้ยประกันภัยไม่ปรับตามอายุที่เพิ่มขึ้น
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย รายปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท
จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด 10,000,000 บาท ต่อผู้เอาประกันภัย 1 ราย
สัญญาเพิ่มเติม ไม่อนุญาตให้แนบสัญญาเพิ่มเติมใดๆ
การพิจารณารับประกันภัย เป็นแบบไม่ตรวจสุขภาพ
สนใจรับข้อมูลเพิ่มเติม
คลิกที่นี่
สนใจรับข้อมูลเพิ่มเติม
คลิกที่นี่
KWI Life ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่